Από το 1988 η Καϊρειος Βιβλιοθήκη συνεχίζει την έκδοση της σειράς των Ανδριακών Χρονικών που εξέδιδε ο Ανδριακός Όμιλος από το 1948 μέχρι το 1964. Έχουν ήδη εκδοθεί 26 Ανδριακά Χρονικά: