Αλληλογραφία Θεοφίλου Καΐρη εκδοθείσα απο τον Δημήτριο Ι. Πολέμη. Τόμοι 11